Batoniki.

Prace mają na celu wprowadzenie telewizji cyfrowej, której sprzedaż. Wszystkie kontrolki migają poprawnie, wszystko działa poprawnie. Zawsze diody sygnalizowały wszystko dobrze: link sobie mrugał poprawnie tel 1 się świecił na stałe. WebSTAR epx2203 WebSTAR epc2203 Wszystkie powyższe modemy można.